Историја филозофије 2б

Промена, кретање, простор и време у раној модерној филозофији

 

ко, кад, где:

 

Владан Ђорђевић

четвртком 18:30-20:00 у сутерену 3

консултације: четвртком 5-6 или по договору у кабинету 358

контакт:

 

На овој страници ћете наћи обавештења о свему што вам је неопходно да знате о овом курсу. Сваке недеље на страници ће бити постављене:

        белешке са предавања из те недеље

        додатна објашњења тежих појмова или аргумената, ако је потребно

        литература коју је потребно прочитати пре следећег предавања или вежби

        информације о додатној литератури која је доступна на интернету

 

Пратите линкове који су писани подебљаним словима, завршавају се звездицом и изгледају овако*. Они вас воде материјалу који спада у обавезну литературу. Линкови који изгледају овако нису обавезни. Они воде интернет страницама које ће вам пружити више информација о стварима које ћемо помињати на часовима.

 

Циљ курса је да се студенти упознају са темама наведеним у наслову курса и да при том развијају способност писања филозофских радова и рационалног, аргументованог и критичког разматрања филозофске литературе.

Све потребне информације о курсу можете наћи на интернет страници. Сваке недеље на страницу ће бити постављене белешке са предавања, списак литературе за ту и за следећу недељу и савети како да се припремите за вежбе и предавања за следећу недељу.

Поред литературе којом ћемо се бавити на вежбама и предавањима, потребно је да сами савладате секундарну литературу која ће вам дати преглед ране модерне филозофије (Коплстон 4 и 5).

Оцењивање. Оцена ће зависити од два рада (први вреди 20% од коначне оцене, други 40%) и усменог испита (40%). Први рад ће бити концепт за други рад. Након што будете добили моје коментаре на први рад, искористићете их да напишете други. Ови радови треба да буду резултат вашег мањег истраживања на неку од тема којом ћемо се бавити током овог курса, или о узрочности којом смо се бавили претходног семестра. Подсетите се Прајорових правила пре и током писања. Питања на усменом испиту ће бити о стварима којима ћемо се бавити на часовима, а о којима нисте писали рад. Поред тога једно питање на усменом испиту ће бити о нечему из секундарне литературе што се односи на општи преглед ране модерне филозофије.

Уколико сте другу годину уписали пре ове школске године полагаћете по правилима која су важила у време када сте слушали овај предмет, али ако желите можете полагати и по новим правилима.

 

Први рад

Други рад

Усмени испит

сре 21. мај у 5: ванредне консултације

пон 22. мај: рок за предају другог рада

 
 


Ево плана кога ћемо се оквирно држати:

 

1. недеља* Промена

Античко и средњовековно наслеђе

литература: Парменид О природи, Аристотел Физика I, 5-7

2. недеља* Кретање

Античко и средњовековно наслеђе

литература: Аристотел Физика III 1 и 2, IV 8: 215a1-18, VIII 10: 266b-267a22, О небу III 2: 301b17-33, М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 38, Коаре Научна револуција

3. недеља* Простор

Античко и средњовековно наслеђе

литература: Делови књига: Еуклид Елементи (из М. Радојчић Oпшта математика), Платон Тимај (50б-53), Аристотел Физика (208а26-210а13, 210б32-213а10) О небу (268а-269б15, 267а18-277б25, 286б10-287б20, 293а15-293б15, 296а24-297а5, 297б23-298а20)

4. недеља* Време

Античко и средњовековно наслеђе

литература: Делови из: Аристотел Физика IV 10-14, М. Арсенијевић Време и времена 17-37

5. недеља* Галилеј

литература: Коаре Научна револуција

6. недеља* Декарт

литература: Основи филозофије

7. недеља* Декарт

литература: Основи филозофије

8. недеља* Њутн

литература: исечци из Principia Mathematica (из предговора првом издању и Сколијума) и из De Gravitatione (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 80, 83

9. недеља* Њутн

литература: исечци из Principia Mathematica (из предговора првом издању и Сколијума) и из De Gravitatione (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 80, 83

10. недеља* Лајбниц

литература: Делови преписке између др. Кларка и г. Лајбница (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 84, 85

11. недеља Лајбниц

литература: Делови преписке између др. Кларка и г. Лајбница (биће доступни на интернет страници курса), М. Арсенијевић Простор, време, Зенон 84, 85

12. недеља Лок, Баркли, Хјум

литература: Делови књига: Лок: Есеј о људском разуму (друга књига, 13. поглавље, параграфи 11-14, 21-23, 27), Баркли: De Motu, (биће доступно на интернет страници курса), Хјум: Истраживање о људском разуму

13. недеља припрема за испит